Ślązak, regionalista, kulturoznawca.

Ukończyłem Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek kulturoznawstwo (specjalizacja Teoria i Historia Kultury). Zawodowo od czasów studiów związany jestem z sektorem kultury. Pracowałem w organizacji pozarządowej, prowadziłem własną działalność gospodarczą, a także pracowałem w regionalnej instytucji kultury. Obecnie jestem Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni.

Od kilkunastu lat aktywnie działam także sferze społecznej. W latach 2011 – 2014 byłem radnym i zarazem Przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec – Józefowiec (Rada Dzielnicy), byłem radnym miasta Katowice w kadencji 2014 – 2018. Od 2011 roku jestem członkiem Ruchu Autonomii Śląska, przewodniczącym katowickiego koła RAŚ oraz Członkiem Zarządu Głównego RAŚ. Byłem także współzałożyciele i pierwszym Przewodniczący Śląskiej Partii Regionalnej.