Walka RAŚ o uznanie praw Ślązaków zakończy się sukcesem?!

Europejski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu zapowiedział na 14 marca 2024 ogłoszenie decyzji w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, któremu polskie sądy odmówiły rejestracji; Pierwsze stowarzyszenie osób deklarujących narodowość śląską – Związek Ludności Narodowości Śląskiej – powołali członkowie RAŚ pod Dowiedz się więcej…