Walka RAŚ o uznanie praw Ślązaków zakończy się sukcesem?!

Europejski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu zapowiedział na 14 marca 2024 ogłoszenie decyzji w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, któremu polskie sądy odmówiły rejestracji; Pierwsze stowarzyszenie osób deklarujących narodowość śląską – Związek Ludności Narodowości Śląskiej – powołali członkowie RAŚ pod koniec roku 1996. Po odmowie jego rejestracji przez polskie sądy, Dowiedz się więcej…

Wyniki Spisu

Po wielu miesiącach, wreszcie GUS opublikował wyniki Spisu Powszechnego w zakresie deklarowane narodowości. I tak: w Katowicach, w których mieszkam prawie 18% śląskich deklaracji, z kolei w Gminie Wyry, gdzie pracuję odsetek tem to prawie 35%. Jesteś ciekawy jak to wygląda w Twojej miejscowości? Kliknij tutaj #szafnymytozaś